ΔΕΚΑ WILD OLIVE OIL

11,77 111,81 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο προερχόμενο από τη Λακωνία

Ημερ. λήξης / exp.date : 31/12/2022